แพ็คเกจราคา

Course

1 Hr.

1.30 Hr.

2 Hr.

3 Hr.

  Aroma oil ฿1,100 ฿1,300 ฿1,800 ฿2,200
  Cream Massage ฿1,000 ฿1,200 ฿1,700 ฿2,100
  Scrub + Aroma oil ฿2,000 ฿2,300 ฿2,600
  Scrub + Cream Massage ฿1,900 ฿2,200 ฿2,500
  Scrub + Aroma oil +Mineral + Milk ฿3,400 ฿3,800
  Scrub +Cream Massage +Mineral + Milk ฿3,200 ฿3,600
  4 Hands Massage in Deluxe Room ฿2,000 ฿2,400 ฿3,000 ฿3,800
  Couple Massage in Deluxe Room ฿2,200 ฿2,600 ฿3,200 ฿4,000